Pierwsza płynna toksyna botulinowa typu A w Polsce i Świecie

opracowanie: lek. Piotr Lorens

Gabinet medycyny estetycznej Lorens&Lorens

Co to jest płynna toksyna botulinowa typu A?

Preparat płynnej toksyny botulinowej typu A jest to ta sama substancja czynna jak w przypadku innych preparatów botuliny zarejestrowanych w Polsce. To bardzo ważne, ponieważ działanie preparatu jest bardzo dobrze znane lekarzom specjalizującym się w medycynie estetycznej i całkowicie przewidywalne. Różnica polega na tym, że jest to pierwszy płynny, gotowy do użycia preparat botuliny w Europie.

Toksyna botulinowa płynna to większe bezpieczeństwo stosowania?

Wszystkie pozostałe zarejestrowane w Polsce preparaty toksyny botulinowej mają postać proszku, który wymaga rozpuszczenia w soli fizjologicznej przed użyciem. Płynna postać gotowej do użycia toksyny botulinowej pozwala uniknąć więc złożonych obliczeń i umożliwia większą precyzję, co może przełożyć się na większe bezpieczeństwo stosowania i dokładność dawkowania w porównaniu z preparatami w postaci proszku. Proces rozpuszczania wiązać się może z możliwością uszkodzenia delikatnej struktury toksyny botulinowej i obniżeniem jej aktywności. Gotowy, płynny produkt pozwala na uniknięcie tego problemu. Ponadto preparat ten wyróżnia brak obecności środków konserwujących, laktozy, białka ludzkiego czy zwierzęcego.

Wskazania i dawkowanie toksyny botulinowej typu A

Wskazania i dawkowanie są identyczne jak w przypadku innych toksyn botulinowych. Przede wszystkim zmarszczki okolicy gładzizny (lwia zmarszczka) i okolicy bocznego kąta oka (kurze łapki). Ponadto (poza wskazaniem czyli off label) oczywiście zmarszczki poprzeczne (poziome) czoła, zmarszczki królicze (nos), bruksizm i przerost mięśnia żwacza, broda (tzw. skórka pomarańczowa, wydłużenie brody), uniesienie czubka nosa, powiększenie czerwieni wargowej.

Toksyna botulinowa podawana jest oficjalnie w iniekcjach domięśniowych, w różnych wskazaniach od 1977 r. Jest więc to substancja bardzo dobrze zbadana, przewidywalna i obecna w tysiącach publikacji medycznych. Wydawało się nam, że trudno będzie stworzyć w tej dziedzinie coś nowego. A jednak stało się – 2021 rok dla botuliny będzie ważny, gdyż wprowadzenie nowego preparatu świadczy o tym, że można jeszcze coś poprawić w tym jakby się wydawało już niemal idealnym produkcie. Ważną informacją dla pacjentów jest to że nie jest to jakiś eksperyment – substancja czynna jest nam dobrze znana …….. bo jest to toksyna botulinowa typu A.