lek .med Grzegorz Panek

Dyplom oraz tytuł lekarza otrzymałem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku 2015. Obecnie pracuję jako rezydent radiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Zdobyłem doświadczenie w zakresie radiologii onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie wykonując liczne badania USG oraz biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe.


Kompetencje w USG dopplerowskim uzyskałem, pracując w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
Ponadto jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR).

Wykonuję badania USG w zakresie jamy brzusznej, piersi, tarczycy, ślinianek, tętnic nerkowych, szyjnych i kręgowych, tkanek miękkich oraz węzłów chłonnych.
W szczególności zajmuję się diagnostyką zmian ogniskowych w piersiach, uwzględniając wyniki dotychczasowych badań, takich jak mammografia oraz rezonans magnetyczny piersi.