Cennik badań laboratoryjnych

Albumina, ALAT, amylaza, APTT, ASPAT, badanie ogólne moczu, białko całkowite, bilirubina, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, CRP, CPK, dobowe wydalanie białka, dobowe wydalanie fosforanów, dobowe wydalanie kwasu moczowego, dobowe wydalanie magnezu, wydalanie dobowe potas, dobowe wydalanie sodu, dobowe wydalanie wapnia, fosfataza alkaliczna, fosforany, GGTP, glukoza, klirens kreatyniny, kreatynina, kwas moczowy, krew utajona w kale, LDH, magnez, mocznik,  morfologia, OB, potas, rozmaz mikroskopowy, sód, triglicerydy, sód, żelazo,   wapń, triglicerydy

10 PLN

ACR

30 PLN

Ferrytyna, transferyna, trijodotyronina wolna FT3, tyroksyna wolna, TIBC,  TSH, profil lipidowy, proteinogram, PSA całkowity

20 PLN

Antygen HBs, grupa krwi, HbA1c, IgA, posiew moczu, PTH, wapń zjonizowany

35 PLN

Chlamydia trachomatis DNA jakościowo

160 PLN

HPV DNA 16 genotypów (14 wysokoonkogennych i 2 niskoonkogenne)

190 PLN

HPV DNA 28 genotypów (19 wysokoonkogennych oraz 9 niskoonkogennych) jakościwo

260 PLN

Urogin 3G – Chlamydia trachomatis DNA, ureaplasma sp. DNA, Mykoplasma genitalium DNA

320 PLN

Posiew materiału w kierunku GBS

60 PLN

Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp.

100 PLN

Chlamydia trachomatis antygen

120 PLN

Pozostałe badania wg cennika szczegółowego