Badania nefrologiczne

Aktualnie prowadzone

OPTIMISE-CKD CEE

Międzynarodowe, obserwacyjne badanie oparte na wtórnych danych opisujących postępowanie i leczenie dapagliflozyną w rutynowej praktyce u pacjentów z przewlekła chorobą nerek w centralnej i wschodniej Europie