Dostępy naczyniowe do hemodializ

Przed rozpoczęciem leczenia nerkozastępczego konieczne jest wytworzenie dostępu naczyniowego do dializ. Najlepszą formą takiego dostępu jest przetoka tętniczo-żylna.

Przed zabiegiem wytworzenia przetoki wskazane jest zrobienie mapingu naczyń (w badaniu dopplerowskim) oraz zaplanowanie spersonalizowanego postępowania.

Należy mieć na uwadze, iż pacjent z przewlekłą chorobą nerek często pozostaje na hemodializach przez wiele lat a do prowadzenia tychże niezbędny jest sprawny dostęp naczyniowy.

Niektórzy Chory mają przeciwwskazania do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej u tych Chorych bardzo ważne jest, aby rozpoczynać hemodializy od cewnika długoterminowego (potocznie zwanego permanentem). Dializoterapia przy użyciu cennika krótkoterminowego (pot. zwanego „ostrym”) jest bardzo niebezpieczna zwłaszcza jeśli jest prowadzona długofalowo.

Dbałość o prawidłowy dostęp naczyniowy wydłuża życie Chorych oraz poprawia ich komfort.

Dostępy naczyniowe do hemodializ (cewniki oraz przetoki tętniczo-żylne) wytwarzam od wielu lat.
Staram się do każdego pacjenta podejść indywidualnie, poświęcając Mu tyle czasu ile potrzeba.

Lek. med. Piotr Bęben