U części pacjentów przyczyną chorób nefrologicznych są zaburzenia genetyczne.

Szybki rozwój tej dziedziny medycyny spowodował że niektóre z tych chorób możemy już dobrze diagnozować. Ma to znaczenie w ustaleniu ostatecznego rozpoznania oraz jest prognostyczne w stosunku do potomstwa.

Nasza klinika współpracuje z laboratorium GENOMICS WARSAW  w zakresie oznaczania niektórych genów.  Choroby które możemy w ten sposób diagnozować to: nefrokalcynoza,  nefropatia C3, atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy, zespół nerczycowy, ADPKD, ciliopatie, kwasice cewkowe oraz inne.   

W celu ustalenia panelu badań, szczegółowych informacji prosimy o kontakt

Jak przebiega badanie?

1. Materiał do badania pobieramy ze śluzówki z policzka

2. Wymazówki wysyłamy do laboratorium GENOMICS WARSAW