Zespół prowadzący badania kliniczne

dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens

Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych (pierwszy i drugi stopień)

Specjalizacja z zakresu nefrologii

Doktorat z zakresu genetyki molekularnej – Uniwersytet Medyczny Lublin

Temat pracy: „Warianty molekularne genów układu immunologicznego w nefropatii cukrzycowej”

Udział w wielu badaniach klinicznych w tym w trzech jako główny badacz.

lek. Piotr Lorens

Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych (pierwszy i drugi stopień)

Specjalizacja z zakresu geriatrii