Biopsja Tarczycy - badanie w Centrum medycznym w krakowie - podstawowe informacje

Biopsja tarczycy – na czym polega badanie?

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (BAC) to metoda bardzo małoinwazyjna. Polega na pobraniu cienką igłą materiału cytologiczne do badania histopatologicznego. Jest metodą niezmiernie ważną w diagnostyce zmian guzowatych tarczycy. Dzięki niej zwiększa się wykrywalność nowotworów złośliwych w obrębie tarczycy, a jednocześnie można uniknąć niepotrzebnych zabiegów operacyjnych.

Biopsja tarczycy jest badaniem celowanym wykonywanym pod kontrolą USG – lekarz wykonujący biopsję tarczycy najpierw odnajduje zmianę, a następnie pod kontrolą ultrasonograficzną ją nakłuwa pobierając materiał komórkowy.

Biopsja tarczycy – wskazania

Wskazanie do wykonania biopsji tarczycy określa lekarz endokrynolog, gdy występuje podejrzenie określonych chorób tarczycy. Dlatego na badanie niezbędne jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Biopsja tarczycy – jak się przygotować?

Nie trzeba przygotowywać się do biopsji tarczycy w żaden specjalny sposób (nie trzeba być na czczo). Na badanie należy przynieś opis aktualnego USG tarczycy. Musi ono zostać wykonane w ciągu trzech miesięcy przed umówionym terminem biopsji tarczycy. Jeśli wymagana jest powtórna biopsja guzka tarczycy, należy ją wykonać po minimum trzech miesiącach od poprzedniego zabiegu.

Pacjenci, którzy przyjmują leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Xarelto, Pradaxa, Warfin, Acenokumarol) powinni bezwzględnie poinformować o tym lekarza zlecającego biopsję tarczycy. Lekarz ustali odpowiednie postępowanie w odpowiednim czasie przed zabiegiem.

Biopsja tarczycy – jak przebiega badanie?

Badanie wykonuje się bez znieczulenia miejscowego, może być ono nieznacznie bolesne podczas wkłucia oraz podczas pobierania materiału. Można się spodziewać podobnego ukłucia, jak przy pobieraniu krwi do badań.

Przed zabiegiem należy zdjąć ozdoby z szyi. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej. W trakcie biopsji nie wolno się poruszać, połykać śliny, żuć gumy i napinać mięśni. Należy też powstrzymać się od kaszlu.

W Centrum Medycznym Lorens&Lorens w Krakowie biopsja tarczycy trwa około 10 minut.

Biopsja tarczycy – postępowanie po badaniu

Po badaniu przez około dobę należy powstrzymywać się od nadmiernej aktywności fizycznej.

Biopsja tarczycy – wyniki

Po około 10 dniach otrzymujemy wynik badania cytologicznego.

W  2010 roku Polska Grupa do spraw Nowotworów Endokrynnych ustaliła 6 kategorii rozpoznań cytologicznych:

Biopsja niediagnostyczna – kategoria 1

Niestety około 10% biopsji może być niediagnostycznych. Należy wówczas powtórzyć biopsję za ok. 3 miesiące, chyba że sytuacja kliniczna wymaga powtórzenia wcześniej.

Zmiana łagodna – kategoria 2

W tym pojęciu mieszczą się zmiany zwyrodnieniowe, torbiele, guzki koloidowe, zapalenie, ognikowa hiperplazja. Ryzyko wystąpienia zmiany złośliwej jest w tej grupie wynosi poniżej 1%

Guzki łagodne pozostają w obserwacji endokrynologa prowadzącego.

Zmiana pęcherzykowa bliżej nieokreślona – kategoria 3

W tej grupie zmiany mają strukturę pęcherzykową, ale posiadają też inne elementy. Ścisłe ustalenie rozpoznania nie jest możliwe. Obserwacja zgodnie z zaleceniami endokrynologa prowadzącego.

Podejrzenie nowotworu pęcherzykowego/pęcherzykowego oksyfilnego – kategoria 4

W tej grupie znajdują się zmiany pęcherzykowe z wariantami oksyfilnymi – taki obraz może być zarówno w zmianach typu: gruczolak i raki jak również w zmianach nienowotworowych, takich jak hiperplazje czy zapalenia.

Podejrzenie złośliwości – kategoria 5

W tej grupie znajdują się chorzy, u których w trakcie biopsji uzyskano materiał, który ma niektóre cechy typowe dla nowotworów złośliwych, ale całość obrazu nie jest w pełni charakterystyczna.

Nowotwór złośliwy – kategoria 6

Postawione w ten sposób rozpoznanie pozwala lekarzowi prowadzącym na kwalifikacje pacjenta do konkretnego leczenia. W tej kategorii rozpoznawanym jest na ogół rak brodawkowaty tarczycy.

Biopsja tarczycy – cena badania w naszym Centrum Medycznym w Krakowie

Cena takiej procedury to 350 zł.

W Centrum Medycznym w Krakowie biopsję tarczycy wykonuje Pan Doktor Grzegorz Panek – specjalizujący się w radiologii. 

Autor: Dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens – nefrolog