Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy jest badaniem celowanym wykonywanym pod kontrolą USG. Wskazanie do jej wykonania określa lekarz endokrynolog, gdy występuje podejrzenie określonych chorób tarczycy.

Badanie umożliwia ocenę mikroskopową komórek pobranych ze zmiany ogniskowej, np. z guzka tarczycy. Na badanie niezbędne jest skierowanie od lekarza.
Badanie wykonuje się bez znieczulenia miejscowego, może być ono nieznacznie bolesne podczas wkłucia oraz podczas pobierania materiału. Można się spodziewać podobnego ukłucia jak przy pobieraniu krwi do badań. Nie trzeba przygotowywać się do biopsji tarczycy w żaden specjalny sposób (nie trzeba być na czczo). Na badanie proszę przynieś opis aktualnego USG tarczycy. Musi ono zostać wykonane w ciągu trzech miesięcy przed umówionym terminem biopsji tarczycy. Jeśli wymagana jest powtórna biopsja guzka tarczycy, należy ją wykonać po minimum trzech miesiącach od poprzedniego zabiegu.

Pacjenci, którzy przyjmują leki wpływające na krzepliwość krwi np. Xarelto, Pradaxa, Warfin, Acenokumarol – powinni bezwzględnie poinformować o tym lekarza zlecającego biopsję. Lekarz ustali odpowiednie postępowanie w odpowiednim czasie przed zabiegiem.
Przed zabiegiem należy zdjąć ozdoby z szyi. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej. W trakcie biopsji nie wolno się poruszać, połykać śliny, żuć gumy i napinać ięśni. Należy też powstrzymać się od kaszlu.
Zabieg trwa około 10 minut. Po badaniu przez około dobę należy powstrzymywać się od nadmiernej aktywności fizycznej.