Cennik

albumina, ALAT, amylaza, APTT, ASPAT, badanie ogólne moczu, białko całkowite, bilirubina, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, CRP, CPK, dobowe wydalanie białka, dobowe wydalanie fosforanów, dobowe wydalanie kwasu moczowego, dobowe wydalanie magnezu, wydalanie dobowe potas, dobowe wydalanie sodu, dobowe wydalanie wapnia, fosfataza alkaliczna, fosforany, GGTP, glukoza, klirens kreatyniny, kreatynina, kwas moczowy, krew utajona w kale, LDH, magnez, mocznik,  morfologia, OB, potas, rozmaz mikroskopowy, sód, triglicerydy, sód, żelazo,   wapń, triglicerydy

10 PLN

ACR, ferrytyna, transferyna, trijodotyronina wolna FT3, tyroksyna wolna, TIBC,  TSH, profil lipidowy, proteinogram, PSA całkowity

20 PLN

antygen HBs, grupa krwi, HbA1c, IgA, posiew moczu, PTH, wapń zjonizowany

35 PLN

pozostałe badania wg cennika szczegółowego