Zasady korzystania z badań laboratoryjnych

1. W trakcie wizyty lekarskiej w gabinecie należy opłacić badanie lub panel badań. Wówczas otrzymają Państwo skierowanie do punktu pobrań.

2. Ze skierowaniem należy udać się na pobranie materiału. Wykaz punktów pobrań w zakładce „Laboratorium”.

3. W punkcie pobrań zostanie pobrany materiał oraz wyznaczony termin odbioru wyniku.

4. Wynik można odebrać on-line lub osobiście w gabinecie lekarskim (os. Na lotnisku 1/U12, Kraków).