Alluzience – pierwsza płynna toksyna botulinowa typu A w Polsce i Krakowie

opracowanie: lek. Piotr Lorens

Gabinet medycyny estetycznej Lorens&Lorens

Co to jest Alluzience

Preparat Alluzience to toksyna botulinowa typu A czyli jest to ta sama substancja czynna jak w przypadku innych preparatów botuliny zarejestrowanych w Polsce. To bardzo ważne, ponieważ działanie preparatu jest bardzo dobrze znane lekarzom specjalizującym się medycynie estetycznej i całkowicie przewidywalne. Różnica polega na tym, że jest pierwszy płynny, gotowy do użycia preparat botuliny w Europie.

Na czym polega różnica

Wszystkie aktualnie zarejestrowane w Polsce preparaty toksyny botulinowej mają postać proszku, który wymaga rozpuszczenia w w soli fizjologicznej przed użyciem. Płynna postać gotowej do użycia toksyny botulinowej pozwala uniknąć więc złożonych obliczeń i umożliwia większą precyzję, co może przełożyć się na większe bezpieczeństwo stosowania i dokładność dawkowania w porównaniu z preparatami w postaci proszku. Proces rozpuszczania wiązać się może z możliwością uszkodzenia delikatnej struktury toksyny botulinowej i obniżeniem jej aktywności. Gotowy, płynny produkt pozwala na uniknięcie tego problemu. Ponadto Alluzience wyróżnia brak obecności środków konserwujących, laktozy, białka ludzkiego czy zwierzęcego.

Jakie są wskazania do zastosowania Alluzience

Wskazania i dawkowanie są identyczne jak w przypadku Azzalure, który stosuję w gabinecie od ponad 10 lat. Przede wszystkim zarejestrowane zmarszczki okolicy gładzizny (lwia zmarszczka) i okolicy bocznego kąta oka (kurze łapki). Ponadto (poza wskazaniem, of label) oczywiście zmarszczki poprzeczne (poziome) czoła, zmarszczki królicze (nos), bruksizm i przerost mięśnia żwacza, broda (tzw. skórka pomarańczowa, wydłużenie brody), uniesienie czubka nosa. W przypadku pacjentów stosujących Azzalure dawkowanie jest identyczne, tak wiec nie ma ryzyka związanego z zamianą.

Podsumowanie

Toksyna botulinowa podawana jest oficjalnie w iniekcjach domięśniowych, w różnych wskazaniach od 1977 r. Jest więc to substancja bardzo dobrze zbadana, przewidywalna i obecna w tysiącach publikacji medycznych. Wydawało się nam, że trudno będzie stworzyć w tej dziedzinie coś nowego. A jednak stało się – 2021 rok dla botuliny będzie ważny, gdyż wprowadzenie nowego preparatu świadczy o tym, że można jeszcze coś poprawić w tym jakby się wydawało już niemal idealnym produkcie. Ważną informacją dla pacjentów jest to że nie jest to jakiś eksperyment – substancja czynna jest nam dobrze znana …….. bo jest to toksyna botulinowa typu A.

Produkt ALLUZIENCE® to pierwszy, gotowy do użycia, płynny neuromodulator toksyny botulinowej (BoNT-A), jaki został wprowadzony w Europie. Produkt ALLUZIENCE powinien być podawany wyłącznie przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zabiegów. Dawkowanie i odstępy między zabiegami zależą od indywidualnej oceny odpowiedzi pacjenta (cytat informacji od dystrybutora czyli firmy Galderma).

Piśmiennictwo:

1. CHPL (Charakterystyka produktu leczniczego) – preparatu Alluzience

2. Wykład DR HAB. N. MED. JOANNY CZUWARY podczas kongresu medycyny estetycznej PTMEIAA, który odbył się w 2021 r.